Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów. Seria Meritum


Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów. Seria Meritum to zestaw wzorów i przykładów pism najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących w systemie oświaty. Są to zarówno wzory dokumentów cytowane, stanowiące załączniki do aktów wykonawczych (rozporządzeń), jak i oryginalne przykłady przygotowane w oparciu o przepisy prawne. Oddajemy zatem do rąk czytelników skuteczne narzędzie ułatwiające samodzielne prowadzenie dokumentacji placówek oświatowych oraz organów je prowadzących i nadzorujących.

Publikacja stanowi doskonałe uzupełnienie publikacji Meritum Prawo oświatowe.

Specjalnie wyselekcjonowane wzory pism i dokumentów dotyczą takich zagadnień jak:
· zakładanie, prowadzenie i likwidacja placówek publicznych i niepublicznych,
· kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr nauczycielskich,
· wychowanie przedszkolne,
· kontrola zarządcza w oświatowych jednostkach budżetowych,
· budżet,
· rekrutacja do szkół i przedszkoli - według najnowszych przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
· odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych,
· pomoc materialna dla uczniów,
· prawo pracy nauczyciela,
· zarządzanie informacją, w tym ochrona danych osobowych.

Wszystkie wzory zawarte w książce dostępne są w formie edytowalnych plików Wordowych, do pobrania ze strony www.prawo-oswiatowe-wzory-pism.abc.com.pl - po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych.


Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Polecamy: